zajęcia językowe

Nauka języka obcego, jak żadna inna aktywność umysłowa wpływa na rozwój i pracę obu półkul mózgowych. Udowodnione naukowo pozytywne efekty nauki języków są na wyciągnięcie ręki, wystarczy zacząć.

SCK zaprasza na lekcje języka włoskiego i japońskiego.

język włoski

zajęcia dla młodzieży i dorosłych

prowadzący

Francesco Bruno – egzamin państwowy z języka włoskiego CELI 5 – Uniwersytet dla cudzoziemców Perugia, kurs nauczania języków obcych – język włoski dla cudzoziemców. Szkoła Języka Włoskiego i Kultury Włoskiej “Porta d’Oriente”. Uniwersytet w Turynie kierunek “Economia e Commercio”.

język japoński z elementami kultury japońskiej

zajęcia dla młodzieży i dorosłych

prowadząca

Kornelia Halbe – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Orientalistyki – Kierunek Japonistyka). Odbyła roczne stypendium Monbusho na Uniwersytecie Nagoya, ufundowane przez rząd japoński, gdzie ukończyła kurs języka japońskiego i kultury japońskiej. Pracowała m.in. jako wykładowca języka japońskiego przy Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu oraz jako tłumacz dla firm japońskich.