zajęcia językowe

Nauka języka obcego, jak żadna inna aktywność umysłowa wpływa na rozwój i pracę obu półkul mózgowych. Udowodnione naukowo pozytywne efekty nauki języków są na wyciągnięcie ręki, wystarczy zacząć.

SCK zaprasza na lekcje języka włoskiego, japońskiego i angielskiego.

język włoski

zajęcia dla młodzieży i dorosłych

prowadzący

Francesco Bruno – posiada egzamin państwowy z języka włoskiego CELI 5 – absolwent Uniwersytetu dla cudzoziemców Perugia, posiada kurs nauczania języków obcych – język włoski dla cudzoziemców. Ukończył Szkołę Języka Włoskiego i Kultury Włoskiej “Porta d’Oriente” oraz Uniwersytet w Turynie kierunek “Economia e Commercio”.

język japoński z elementami kultury japońskiej

zajęcia dla młodzieży i dorosłych

prowadząca

Kornelia Halbe – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Orientalistyki – Kierunek Japonistyka). Odbyła roczne stypendium Monbusho na Uniwersytecie Nagoya, ufundowane przez rząd japoński, gdzie ukończyła kurs języka japońskiego i kultury japońskiej. Pracowała m.in. jako wykładowca języka japońskiego przy Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu oraz jako tłumacz dla firm japońskich.

język angielski

zajęcia dla młodzieży i dorosłych

prowadząca

Karolina Pfeiffer – posiada certyfikat międzynarodowy z uczelni wyższej, koordynator projektów za granicą, tłumacz i prowadząca szkolenia, tłumacz dokumentów, współpracująca z placówkami publicznymi, urzędami.