Gabriela Trynkler – wystawa malarstwa, rysunku, grafiki

wystawa

Galeria A w Starogardzkim Centrum Kultury zaprasza na “Jubileuszowy Przegląd Prac” malarstwa, rysnku, grafiki – Gabrieli Trynkler. Wernisaż odbędzie się 17 września br. o godzinie 18:00 w Galerii A.

Gabriela Trynkler urodziła się i mieszka w Gdańsku. W latach 1979-82 studiowała grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 1982 roku malarstwo w PWSSP w Gdańsku. W 1985 roku uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W 1993 roku przebywając w Wielkiej Brytanii jako stypendystka rządu brytyjskiego podjęła stałą artystyczną współpracę ze szkockimi artystami z Glasgow Group /1993-2010/.


W 2005, 2010 i 2019 roku otrzymała Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska, a w 2013, 2016 i 2020 roku Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2015 roku została uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Gdańska za działalność kulturalną na rzecz Gdańska, a w 2020 Nagrodę Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury

Działa społecznie na rzecz środowiska artystów. Była pomysłodawcą i kuratorem kilku wystaw międzynarodowych (np. Dialog poezji i malarstwa; polsko – szkockie spotkanie poezji i malarstwa; “One i on”- wystawa polsko – ormiańska) lub środowiskowych (np. Sala 312- cykl wystaw absolwentów z pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego). W latach 2015-19 była kuratorem Galerii Jednego Dzieła przy Fundacji Wspólnota Gdańska.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Artystów Plastyków: W latach 2007-2010 była członkiem OKR Okręgu Gdańskiego ZPAP; a w kadencji 2010-2014 została wybrana do władz Głównej Komisji Rewizyjnej ZPAP. W 2019 roku została wybrana do Zarządu ZPAP okręgu Gdańskiego na następna kadencję.

Artystka zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Prace wystawiała na ponad stu wystawach indywidualnych i także ponad stu pokazach zbiorowych Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, w wielu krajach europejskich, a także w Kanadzie, USA, Japonii, Chinach, Afryce, Ameryce Południowej i Australii. Brała udział w licznych plenerach, w tym międzynarodowych. Organizowała plenery, wystawy dla polskich i zagranicznych artystów w ramach współpracy międzynarodowej. Swoje prace prezentowała na blisko dziewięćdziesięciu wystawach indywidualnych i ponad stu pokazach zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Szwecja, Francja, Holandia, Szkocja i Litwa itd.).

W 2012 roku powstał film pt. “Barwy wyzwolone”, opowiadający o twórczości Gabrieli Trynkler. Twórcami filmu byli Mirek Judkowiak i Antoni Kozłowski, przy wsparciu Fundacji Wspólnota Gdańska. W 2018 roku został wydany album obrazujący twórczość Gabrieli Trynkler pt. “GABRIELA TRYNKLER. Energia światłem malowana”, wydawnictwo WSPÓLNY STÓŁ.