Sztuka Polska

Cykl wystaw

Galeria “A” od wielu lat organizuje cykl wystaw prezentujących najciekawsze osiągnięcia Sztuki Polskiej i obcej znajdującej się w zbiorach państwowych i prywatnych.

W ramach tego cyklu “Galera A” organizowała wystawy współpracując z muzeami narodowymi – Warszawa, Poznań, Gdańsk, muzeami okręgowymi – Toruń, Bydgoszcz, Suwałki, Słupsk, Radom … oraz kolekcjonerami w Polsce i zagranicą. Prezentowane były prace przede wszystkim twórców polskich z XIX i XX wieku, sztuki polskiego baroku, twórców zagranicznych. W “Galerii A” Starogardzkiego Centrum Kultury prace m. in. Jan Matejko, Jacek Malczewki, Józef Brandt, Olga Boznańska, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Kantor, Jan Cybis, Roman Opałka, Magdalena Abakanowicz, Edward Dwurnik, Franciszek Starowieyski, Albrecht Dürer, Salwador Dali …

Wystawy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz mediów.

Prezentacja katalogów wystaw cyklu “Sztuka Polska” wydanych jako dokumentacja wydarzenia od 1989 roku do 2019 roku:

“Polskie Monachium. Alfred Wierusz Kowalski i inni malarze”, 2019 rok: