KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY PT. “KOCIEWIE TO…”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej, rozbudzanie zainteresowania fotografią wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie wiedzy na temat Kociewia, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3 przez grupy przedszkolne i klasy I -III lub dla klas IV – VIII fotografia w formacie A4 (wydrukowana).

Pracę oraz kartę zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31 maja 2023 r.

na poniższy adres:

Starogardzkie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II nr 3
83-200 Starogard Gdański

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Festiwalu Smaków I Dźwięków Kociewskich, dnia 18 czerwca 2023 r. o godzinie 15:30 na Scenie Letniej SCK.

Zapraszamy do udziału i życzymy twórczych pomysłów !!!