Inauguracją roku akademickiego 2022/23 Uniwersytetu Trzeciego Wieku S- Centrum

06.10.2022

Starogardzcy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uroczystą inauguracją roku akademickiego dn. 5 października 2022 r. zapoczątkowali 17. rok działalności. Wydarzenie odbyło się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Wykład inauguracyjny pt.”Pozytywne nastawienie a jakość życia” wygłosiła Aleksandra Bednarska – Nowak.

W roku akademickim 2022-2023 seniorzy będą mogli skorzystać z 18 pracowni, w których można się realizować i spełniać swoje oczekiwania. Formą otwartą są wykłady co dwa tygodnie o bardzo różnej tematyce np.: z dziedziny prawa, na temat zdrowia, historyczne, podróżnicze i inne. UTW organizujemy również: wycieczki, spotkania integracyjne, zabawy noworoczne, na zakończenie roku akademickiego, spotkania wigilijne, wyjazdy do teatru.

Studentom przyświeca ciągle aktualne hasło Marka Twaina “Nie dlatego przestajemy się bawić bo się starzejemy, ale starzejemy się bo przestajemy się bawić”.