Galeria A- Mariusz Burdek “Transkrypty”

19.02.2021

W lutym 2021 roku, w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury odbył się wernisaż pn. “Transkrypty” Mariusza Burdka.

Na wystawę składały się cztery instalacje rzeźbiarskie. Oprócz nich artysta wybrał rzeźby wpisujące się w nastroje determinowane ostatnimi czasy. Iskrą zapalną do powstania tych obiektów jest doświadczenie osobiste, często prowokowane przez wydarzenia opisywane w mass mediach – rozdźwięk powstający między jednostką a światem zewnętrznym, między ciszą wnętrza a otaczającym zgiełkiem, między tym, co przyswojone, a obcym.
– Moje działania są napędzane poprzez codzienne próby przetworzenia informacji docierających z zewnątrz i przelewających się przez bariery ochronne – mówi Mariusz Burdek.

Mariusz Burdek Urodzony w Limanowej, pochodzi z terenu Beskidu Wyspowego, z miejscowości Wilkowisko w Małopolsce. Jest absolwentem Liceum im. Antoniego
Kenara w Zakopanem i Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom obronił w czerwcu 2010 roku pod kierunkiem prof. Sławoja Ostrowskiego. Obecnie pracuje na macierzystym wydziale jako asystent w pracowni dyplomowej prof. Mariusza Białeckiego. Doktorat “Przestrzeń optyczna, przestrzeń sensualna” z podtytułem
“Transkrypty” obronił w 2018 roku w Gdańsku. Jest aktywnym uczestnikiem sympozjów krajowych i zagranicznych. Prezentował swoje prace podczas wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.