Galeria A im. Michała Faryseja

Galeria “A” istnieje od 1977 roku. W tym czasie zorganizowała setki wystaw indywidualnych i zbiorowych, nawiązując współpracę z wieloma ośrodkami, muzeami i galeriami sztuki w Polsce. Należy do grona najdłużej działających galerii sztuki w Polsce, od samego początku działająca w strukturach Starogardzkiego Centrum Kultury.

Najważniejszą postacią w historii Galerii A jest niewątpliwie Michał Farysej, który z własnej inicjatywy powołał najpierw “Salonik Sztuki”, a później w 1977 roku – kiedy wystawy stały się cykliczne i rozpoczęto współpracę z Biurem Wystaw Artystycznych (BWA) w Sopocie – Galerię A. Skąd nazwa galerii? Litera A jest pierwszą w alfabecie, stąd pomysł na nazwę pierwszego z prawdziwego zdarzenia miejsca wystawienniczego w mieście, w którym cyklicznie z miesiąca na miesiąc prezentowane są liczne wystawy.

Stworzona przez Michała Faryseja galeria nieprzerwanie spełnia znakomicie rolę swoistego salonu artystycznego w mieście, nawiązując szerokie kontakty z artystami w całej Polsce i kontynuuje zapoczątkowaną przez niego cenną tradycję wystawienniczą.

Michał Farysej zmarł w 1992 roku. W 2007 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej – Galerii A nadano jego imię.

Do dnia dzisiejszego zaprezentowało swoją twórczość prawie 1000 artystów z Polski i zagranicy. Część z nich rozpoczynała swoją przygodę ze sztuką, dla innych prezentacja prac była jedną z wielu wystaw w bogatym dorobku artystycznym. Wszyscy oni zapisali się w historii galerii tworząc barwny pejzaż przeżyć.


Galeria “A” od wielu lat organizuje cykl wystaw prezentujących najciekawsze osiągnięcia Sztuki Polskiej i obcej znajdującej się w zbiorach państwowych i prywatnych. Z tego cyklu odbyły się m. in. następujące wystawy:

 • Współczesna Sztuka Polska – z kolekcji Muzeum w Chojnicach
 • Między symbolem a rzeczywistością Albrecht Dürer, Ryszard Stryjec, Günter Grass – z kolekcji
  Muzeum Narodowego w Gdańsku i zbiorów prywatnych
 • Magdalena Abakanowicz, Roman Opałka, Edward Dwurnik – z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej
  – Zamek Ujazdowski w Warszawie
 • Tadeusz Kantor – Podróż – z kolekcji Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora “Cricoteka”
 • Od Jana Matejki do Jana Cybisa – z kolekcji Muzeum Okręgowego w Słupsku
 • Leon Wyczółkowski 1852 – 1936 – z kolekcji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
 • Salvador Dali – grafiki do Boskiej Komedii Dantego – ze zbiorów Lep Art. Colection
 • Portret i Akt – z kolekcji Muzeum Okręgowego w Słupsku
 • Wojciech Siemion – Moje Przyjaźnie Malarskie – z Prywatnego Muzeum Wiejskiego w Petrykozach
 • Sacrum i Decorum Sarmackiego Świata – z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu i Kongregacji
  Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
 • Franciszek Starowieyski. Teatr Rysowania Nr 6. Pielgrzymi do św. Półkonia. Zrealizowanego na
  Biennale Weneckie w 1986 roku ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
  – Pablo Picasso, Joan Miro, Henri Matisse- grafika ze zbiorów Lep Art. Colection
 • Akademizm w 47 przykładach – malarstwo i rysunek artystów polskich ze zbiorów Muzeum
  Narodowego w Warszawie.
 • Sztuka w Wielkim Mieście. Malarstwo i Rysunek Artystów Polskich ze zbiorów Muzeum Narodowego
  w Warszawie.
 • Nasz Nikifor – prace nieznane. Ze zbiorów prywatnych z Irlandii.
 • Pejzaż w malarstwie polskim od połowy XIX do połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum im. Jacka
  Malczewskiego w Radomiu.
 • Młodopolskie Interpretacje Świata ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu
 • Najważniejszy jest kolor – Malarstwo Polskie po 1945 roku z kręgu kolorystów z Muzeum Sztuki
  Współczesnej w Radomiu
 • Oblicza figuracji – Polskie malarstwo i grafika – ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
  Bydgoszczy
 • Różni malarze z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Kolekcje Sztuki Polskiej ze zbiorów prywatnych
 • Profesor Stanisław Baj – malarstwo, rysunek.