Czytanie Ukraińskich Tekstów

19.03.2022

19 marca 2022 r. w Starogardzkim Centrum Kultury odbyło się wspólne czytanie fragmentów ukraińskich dramatów w wykonaniu aktorów “Teatru Medium” oraz zaproszonych gości.

W scenariuszu użyto fragmentów pochodzących z następujących źródeł:

• Natalia Błok, Przez skórę [w:] Współczesna dramaturgia ukraińska od A do Ja, wybór, przekład i wstęp , Anna Korzeniowska-Bihun, ADiT, Warszawa 2018• Olga Maciupa, Czas na pilates [w:] Współczesna dramaturgia ukraińska od A do Ja…. .

• Grzegorz Szymaniuk, Motory rewolucji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015

• Serhij Żadan, Internat, przeł. Michał Petryk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019

• Kateryna Miszczenko, Czarny punkt, przeł. Paweł Jarosz [w:] Zwrotnik Ukraina, red. Jurij Andruchowycz, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.

• Katia Petrowska, Mój Kijów, przeł. z jęz. niem. Alicja Rosenau [w:] Zwrotnik Ukraina… .

• a także poezji Tarasa Szewczenko, Kateryny Michalicyna, Lubowa Jakymczuka, Ołesii Mamczycz, Iryny Ciłyk, Chrystii Wenhryniuk w przekładzie Anety Kamińskiej, wiersze pochodzące z wyboru Ukraińskie poetki o wojnie, „Magazyn Wizje”, 26.02.2022, UKRAIŃSKIE POETKI O WOJNIE | Wizje | Aktualnik (magazynwizje.pl)